Rüyada Afyon Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada Afyon Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İmamı Nablusi rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu bu sayfada öğrenebilirsiniz. Rüya'da afyon görmek ne anlama gelir. (rüyada afyon neye işarettir.) İşte rüyada afyon görmek ne demek açıklaması...

Rüyada Afyon Görmek Ne Anlama Gelir

İmamı Nablusi Rüya Tabirleri :Rüyada afyon görmek iyiye yorulmaz sinin afyon içerek sızdığını görenin eceli yakındır. Afyon yapmak için bitkisini topladığını gören beklemediği bir kim0 kötülük görür.Bir tarlada afyon dalı topladığını görmek, üzüntüye ve hastalığa; afyon dallarını kaynatıp inbikten geçirdiğini görmek bir takım kötü insanlarla tanışacağına işarettir.


İhya Rüya Tabirleri :Rüyada Haşhaş bitkisinin afyonu zihni tembelliğe, gaflete ve keyif ehli olmaya delalet eder.


İhya Rüya Tabirleri :Rüyada afyon kullanmak, rüya sahibinin ömrünü büyük bir unutkanlık içinde geçirerek bu yüzden çok şeyler kaybedeceğine işarettir. Rüyada afyon satmak ise, rüya sahibinin sıhhatinin bozulacağına işaret eder. Afyonu rüyada içmek, satmak ve almak iyi şekilde tabir edilmez. Çünkü uyuşturucu sağlığa zararlı bir maddedir.


"YA RABBİ, EĞER ŞU GÖRDÜĞÜM RÜYA HAYIR İSE HAYRINDA DAİM ŞER İSE HAYRA TEBDİL EYLE"

RÜYA NEDİR
İnsanların uyku sırasında gördükleri şeye veya şeylere rüya diyoruz.Arapça kökenli bir kelimeledir.
Sözlük Anlamı,görünen şey demektir.
Rüyanın türkçe karşılığı"Düş" tür. Ancak düş sözcüğü tam olarak rüya sözcüğünün anlamını karşılamaz.
rüya, daha geniş anlamlar ifade eder.Bunların neler olduğu ilerdeki satırlarımızda ele alacağız.
Rüya görmeyen insan yoktur.Sadece uyandıktan sonra bazı insanlar rüyalarını hatırlamazlar.
Bütün insanları ilgilendiren böyle bir konunun geniş ve tutarlı bir açıklamaya ihtiyacı vardır.
Ne yazık ki mayeti itibariyle nesnel şeyler söyleme imkanı yoktur.Zira rüya, ruh gibi çok soyut bir olaydır.
Düşünce ve akıl da soyut varlıklar olmalarına rağmen,rüya derecesinde değildirler.
Sonuçlarından hareketle düşünce ve akıl'ı kavramak, onları irdeleyip ortamaya koymak mümkündür.
Ama aynı şeyi rüya için söylemek mümkün değildir.

RÜYAYI İKİ YÖNDEN ELE ALMAK GEREKİR


a) İnanç açısından

b) Bilim açısından

İnanca göre rüyayı ele aldığımızda üç çeşit rüya karşımıza çıkar:

1) Rahmani (doğru) rüyalar

2) Şeytani rüyalar

3) Günlük olayların etkisiyle veya vücudun rahatsızlığı sonucu meydana gelen rüyalar.

RAHMANİ RÜYALAR

RAHMANİ RÜYALAR:Yüce Allah'ın Müjde veya korkutma mahiyetinde melekler aracılığıyla uyuyanların
ruhlarına ilham ettiği rüyalardır.
Bu rüyaları Yüce Allah ya bilgi vermek ya da gelecekle ilgili olaylar hakkında bir işaret olmak üzere kullarına gördürür.
Hz Peygamber (S.A.V) efendimize bu şekildeki rüyalar vasıtasıyla gelmiştir.
Bu rüyalar haktır ve bunlara inanmak gerekir.

Kur'an-ı Kerim'de de açık olarak bu çeşit rüyalardan söz edilmektedir.
Hz Yakup (A.S)'ın oğlu Hz Yusuf (A.S)'la ilgili rüyasında ve peygamberimizin Hüdeybiye'den önce gördüğü
rüyada olduğu gibi.

Bu çeşit rüyaları daha çok peygamberler görmüşlerdir.Ancak normal kullar da görebilirler.
Bu Rüyalar kimi zaman bir olay müjdeler, kimi zaman da bir günahı ya da meydana gelecek bir felaketi uyarıcı olarak gelir.

Bu doğru rüyalar, daha çok abdestli ve dualı olarak uykuya yatıldığı zaman, seher vaktinde, sabah namazından sonra ve kutsal gelecelerde 
(kadir gecesi, bayram ve cuma geceleri v.b) görülen rüyalardır.
İnanmamız gereken rüyalar bu çeşit rüyalardir.

ŞEYTANİ RÜYALAR

Şeytani Rüyalar:İnsanları üzmek, onları korkutmak ve kötü düşüncelere sevk etmek için şeytan tarafından telkin edilen zararlı rüyalardır:
Yüksek bir yerden düşmek köpek tarafından ısırılmak şehvetli ve sapıkça gmrke gibi.

Bu çeşit rüya gören uyandığında telaşa kapılmamalı, rüyanın kötülüğünden Allah'a sığınmalı, yataktan kalktıktan sonra güzel abdest alıp iki rekat namaz kılmalı ve fakire
sadaka vermelidir.Sadakalari gelecek belalara engel olurlar.


GÜNLÜK OLAYLARIN ETKİSİYLE MEYDANA GELEN RÜYALAR

Günlük Olayların Etkisiyle Meydana Gelen Rüyalar:Yukarıda saydığımız iki çeşit rüya dışında bir de günlük olayların veya sıkıntı ve hastalıkların meydana gelen rüyalar vardır.
Beyinde, Gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz, hayal ettiğimiz bir sürü olay vardır.Bunlar bazen bilinç ve düşünce düzeyine çıkar bazen de çıkmazlar. Beyin herhangi bir yolla
algıladığı bütün olayları derleyip sakladığı bir hafıza bölümü vardır. Bu hafıza bölümü iki kısma ayrılır:
Biri gerekli olan ve kullanıma hazır bilgilerin kayıtlı bulunduğu işlek kısım; diğeride uzun veya kısa sürelerde algılanan bilinçli veya bilinçsiz her türlü duygunun saklandığı karanlık kısım.
Bu karanlık odaya saklanan bilgiler değişik zamanlarda, değişik sebeple, hayal gücünün de yardımı ile çeşitli şekillerde rüyalarımızda açığa çıkar.

Bu şekilde meydana gelen rüyalar çoğu zaman hiç bir anlam taşımayabilecekleri gibi bazen de belli şeylerin habercisi olabilirler.
Ancak bu çeşit rüyaların haber verecekleri olaylar gelecekte meydana  gelecek olaylarla ilgili değil,sadece cücut ve beynin sağlığı ile ilgili gelişmelerdir.
Bu gelişmeler olumlu veya olumsuz olabilirler.Mesela henüz farkına varmamış bulunduğumuz herhangi bir hastalığımızın belirtisi olabilecekleri gibi sağlık ve neşenin haberciliğini de üstlenebilirler.
Fakat bu tür rüyalar, genellikle daha önce yaşadığımız olayların değişik şekillerde ortaya çıkan devamı niteliğindedirler.


RÜYALARIN YORUMLANMASI

İnsanoğlu var olduğu günden beri rüya gördüğüne göre, var olduğu günden bu yana rüyanın yorumu için çaba harcıyor; demek yanlış olmaz.Ancak rüyanın bugünkü şekliyle ele alınması için diğer sahalarda olduğu gibi
birçok rüreçler yaşanmış olması gerekir.

İlk insanların nasıl rüyalar gördüklerini ve rüyalarını nasıl yorumladıklarını belirtecek bilgilere sahip değiliz.Tespit edilebildiği kadarıyla ilkel insanlar, rüyalarında atalarının, ölülerinin veya insanüstü varlıkların
kendilerini gösterdiklerini sanırlar ve böylece ruhlar alemi ile bağ kurarlar.

Eski Mısırlılar,Güldaniler ve İbraniler, rüyaların geleceği haber verdiğine ve bu yüzden rüyanın sihirli bir kuvvet olduğuna inandıkları için rüya tabirini (yorumunu) birlgi dalı haline getirmiş ve geliştrmişlerdir.
Avrupalıların rüya yorumu ile ilgili tarihleri de epey eskilere gider.Büyük İskender'in sefere çıkınca yanında rüya yorumcuları bulundurduğu ve hatta bazen gördüğü rüyaları bu yorumculara yorumlatarak ona göre hareket ettiği rivayet edilmektedir.

İslam'ın rüya meselesine bakışını baş tarafta genel olarak açıkladık.Kur'an-ı Kerim'de Hz Yusuf hikayesi, islamın rüya meselesine bakışı hususunda belirleyici bir delildir.
Hz Yusuf (A.S) daha çocuk iken rüyasında onbir yıldız ile güneş ve ay'ın kendisine secde ettiklerini görür ve bunu babası Hz. Yakub'a anlatır. Hz Yakup rüyayı yorumlar, Hz. Yusuf'un büyük bir makama kavuşacağını, on bir kardeşi ile ana ve babasının onun önünde eğileceğini söyler, rüyasını da kardeşlerine anlatmamasını ister.
Aradan yıllar geçer, Hz. Yusuf da ünlü bir rüya yorumcusu olur, Firavun'un rüyasını yorumlar. Yorumunun doğru çıkması üzerine büyük bir makama kavuşur. Annesi, babası ve kardeşleri de huzuruna gelerek ona baş eğerler. Böylece rüyası gerçek olmuş olur.
Peygamber efendimizin rüyaya bakışı da şüphesiz ki Kur'an-ı Kerim'e uygun olacaktır ve öyle de olmuştur. İslam'a göre bütün rüyalar aynı değildir. Belli özellikler taşıyan bazı rüyalar rahmani ve doğru rüyalar, ger, kalan büyük kısım ise şeytani ve boş rüyalardır.

Peygamber efendimiz (S.A.V.) bazen sabah namazını kıldıktan sonra halka döner ve:

İçinizde bu gece rüya gören oldu mu? diye sorardı. Görenin rüyasını dinler ve şöyle dua ederdi.

"Hayırlı olsun ve kötülükten uzak olsun. Hayır bize kötülük düşmanlarımıza olsun. Alemlerin Rabbi Olan Allah'a hamd olsun."

Kur'an-ı kerim'de belirtildiği gibi üzere Hz Yakup ve özellikle Hz Yusuf (A.S.) Ünlü rüya yorumcularıdır. Yüce Allah Kur'an'da Hz. Yusuf (A.S.)'a hitaben şöyle buyurur.:

" İşte böyle Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirine (yorumuna) ait bilgi verecek."


Hz. Ebubekir, İbn-i sirin, İbn-i Kesir, Cafer-i Sadık (R.A.) islam aleminin ünlü yorumcularıdır.

KAYNAK: Hervakit.com

YASAL UYARI:Sitemizde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapılmaktadır. Sitemizde yayınlanan haber ve tüm içerikler ancak ilgili sayfamıza link verilmek koşuluyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Her Vakit -   [940]

Okuyucu Yorumları

Toplam 0 yorum yapıldı
Bu habere henüz hiç yorum yazılmamıştır.
Haberle ilgili düşüncenizi buraya yazmak için aşağıdaki 'Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın' formunu kullanabilirsiniz.

Bu habere yorum yazın:

Ad Soyad:
Email:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde hervakit.com sitesinin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Rüya Tabirleri Haberleri

 • Rüyada Ağıl Görmek Ne Anlama GelirRüyada Ağıl Görmek Ne Anlama Gelir

  Rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İmamı Nablusi rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu bu sayfada öğrenebilirsiniz. Rüya'da Ağıl görmek ne anlama gelir. (rüyada Ağıl

  02.09.2015 19:14
 • Rüyada Ağda Görmek Ne Anlama GelirRüyada Ağda Görmek Ne Anlama Gelir

  Rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İmamı Nablusi rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu bu sayfada öğrenebilirsiniz. Rüya'da ağda görmek ne anlama gelir. (rüyada ağda yaptırmak

  02.09.2015 19:07
 • Rüyada Ağarmak Görmek Ne Anlama GelirRüyada Ağarmak Görmek Ne Anlama Gelir

  Rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İmamı Nablusi rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu bu sayfada öğrenebilirsiniz. Rüya'da ağarmış görmek ne anlama gelir. (rüyada ağarmış

  02.09.2015 19:02
 • Rüyada Ağaç Yaprağı Görmek Ne Anlama GelirRüyada Ağaç Yaprağı Görmek Ne Anlama Gelir

  Rüyanızı merak mı ediyorsunuz! Acaba rüyanız ne anlama geliyor? İmamı Nablusi rüya tabirleri ile rüyalarınızın yorumunu bu sayfada öğrenebilirsiniz. Rüya'da Yaprak görmek ne anlama gelir. (rüyada Ağaç

  02.09.2015 18:52

Video Galeri

Öne Çıkan Haberler

 • Avrupa'nın En Kirli AdamıAvrupa'nın En Kirli AdamıKış gecelerinde Ludwig şaxtadan korunmak için sıcak külün içinde yatıyor .
 • İlhame Bedelova'nın Türkiye'deki Oyunculuk Faaliyetiİlhame Bedelova'nın Türkiye'dekiATV tele kanalının sunucusu İlhame Bedelova Türkiye'deki oyunculuk faaliyeti hakkında konuştu.
 • Okul Eğitim Siteleri Neden Güncellenmez?Okul Eğitim Siteleri NedenMilli Eğitim Bakanlığı'nın en yararlı faaliyetlerinden birisi şüphesiz tüm okullara bir web sitesi yapmasıdır.
 • Üstad Bediüzzaman Said Nursi'den Gençlere MesajlarÜstad Bediüzzaman SaidBediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur külliyatının bir çok bölümünde gençlere yer vermişti. Gençlik dinamizmin tehlikelerine dikkat
 • Rüya Bitti Son Buldu O HayatRüya Bitti Son Buldu O Hayatİnsanların mutlu olduğu bir dünyaydı o dünya. Kavgadan,nefretten ve kinden uzaktı. Analar ağlamıyordu o dünyada ve çoçukların

Son Eklenenler